Нашият екип от суперпрофесионалисти по покупко-продажби и наеми на имоти в цялата страна и чужбина

Запознайте се с нашия екип! Мениджърите и собствениците на SUPRIMMO работят усилено за изграждане на екип от професионалисти в областта на недвижимите имоти. Ние поставяме изключително високи изисквания пред своите служители. Относно консултантите по имоти, наред с търговските качества и умения, всеки един от тях задължително трябва да притежава висше образование в подходяща насока, висока обща култура, обноски, добро възпитaние и безупречен външен вид. Мотивацията за работа по най-високи световни стандарти и амбиция за постигане на високи професионални успехи имат също решаващо значение за всеки един човек, който желае да стане част от екипа на SUPRIMMO. Високите изисквания, които поставяме пред себе си и нашите сътрудници и брокери е гаранция за най-високо качество на предоставяните от нас посреднически услуги по покупко-продажба на имоти и максимална степен на удовлетвореност сред нашите клиенти. Всичко това означава устойчив бизнес през годините и постоянен растеж за нашата компания.

163 сътрудници и мениджъри

Страницa 1 от 6

Главен офис, София
Никола Стоянов
Основател и главен акционер / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • stoyanov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Сърбохърватски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Йоанна Найденова
Мениджър Администрация / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • y.naydenova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Тоня Цветанова
Мениджър обслужване на клиенти / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • t.tsvetanova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • гр. Видин 3700, ул. Папуджийска 3
Яна Янчева
Тийм лидер / Главен офис, София
 • +359 98...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • yancheva..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Александър Първанов
Консултант / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • a.parvanov..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Матин Ароу
Консултант / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • m.arou..покажи e-mail
 • Български, Английски, Немски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Мария Нимечко-Гарабедян
Главен редактор / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 56...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • m.nimechko..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Украински
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Ива Иванова
Асистент клиенти / Главен офис, София
 • +359 98...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • i.ivanova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 6 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Милена Иванова
Асистент клиенти / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • milena..покажи e-mail
 • Български, Английски, Немски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Галина Николова
Асистент клиенти / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • g.nikolova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Център за обслужване на клиенти SUPRIMMO
Консултант / Главен офис, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • info..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Център за обслужване на рускоговорящи клиенти
Консултант / Главен офис, София
 • +7 925 ...покажи номер
 • +7 925 ...покажи номер
 • msk..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Главен офис LUXIMMO, София
Никола Стоянов
Основател и главен акционер / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • stoyanov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Сърбохърватски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Невена Стоянова
Управляващ директор и акционер / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • stoyanova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Испански
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 6 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Даниела Димитрова
Финансов директор / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • dimitrova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Рени Делякова
Директор бизнес системи / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 98...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • delyakova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
д-р Гергана Цанкова
Търговски директор и Управляващ Академия LUXIMMO / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 98...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • tsankova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Ралица Караджова
Директор комуникации / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • r.karadzhova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Стефани Чолакова
Маркетинг директор / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • s.cholakova..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Ники Гаргов
Директор на IT отдел / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • niki.gargov..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Снежана Керезова
Главен юрисконсулт / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • s.kerezova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Теодорина Иванова
Главен юрисконсулт / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • ivanova.t..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Ивана Георгиева
Юрисконсулт / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • i.georgieva..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Красимира Стойкова
Оперативен счетоводител / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • k.stoykova..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Симона Кърначева
Технически сътрудник финансов отдел / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • s.karnacheva..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Тихомир Танев
Уебмастър / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • tihomir..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Паула Кубицюс - Младенова
Мениджър продажби / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 2 ...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • paula..покажи e-mail
 • Български, Английски, Руски, Полски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Радослав Илиев
Уеб дивелопмънт мениджър / Главен офис LUXIMMO, София
 • +359 88...покажи номер
 • +359 70...покажи номер
 • +359 88 ...покажи номер
 • r.iliev..покажи e-mail
 • Български, Английски
 • бул. "Черни връх" 51-Г, етаж 7 (офис сграда Realtons Place), гр. София 1407, България
Станете част от нашия екип!

Ако сте амбициозен професионалист в областта на имотите или търговията, то ние можем Ви предложим работа. Станете част от екипа на агенция SUPRIMMO и ще започнете да градите собствена професионална кариера в областта на недвижимите имоти в България и чужбина. Ще получите реална възможност да упражнявате любимата си професия в една от най-динамично развиващите се български компании в областта на недвижимите имоти. При нас имате шанс да печелите отличен доход, като същевременно растете в компанията, съобразно постигнатите професионални успехи.

Изпратете ни своята кандидатура днес!

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Вие премахнахте този имот или селекция от списъка "Любими имоти"