Статия в Експерт.бг: Кои страни в Европа са най-застрашени от корекция на цените на жилищния пазар?

05.12.2022

Expert.bg
Expert.bg

Люксембург, Норвегия и Великобритания са страните в Европа, които са най-застрашени от корекция на цените на жилищата.

България е сред групата от страни, които е вероятно да бъдат по-слабо засегнати от ценови корекции заради слабо надценяване на жилищния пазар. Това сочи анализ на S&P Global Market Intelligence, изготвила основен и шоков сценарий за жилищните пазари на Стария континент.

Цените на жилищата растяха на фона на ниските лихви, които подкрепяха достъпността и правеха инвестициите в недвижими имоти по-привлекателни.

Бързият ръст на цените на имотите в голяма част от случаите изпреварваше този на доходите и на наемите и доведе или задълбочи надценяването на жилищата в Европа, пише S&P Global Market Intelligence. Според компанията приближаващата рецесия ще ограничи достъпността и инвестициите в недвижими имоти. Значителното надценяване на жилищните цени в редица европейски икономики засилва риска от корекции на цените.

"В исторически план наблюдаваме взаимовръзка между жилищните и бизнес цикли. Развитията на жилищните пазари засягат инвестициите и решенията за потребление и може да се отразят на финансовите цикли, особено ако предишният растеж е бил стимулиран от силно разширяване на кредитирането и произтичащата от него висока задлъжнялост на домакинствата. Според изследванията инвестициите в жилища и в по-малка степен цените на имотите имат свойството да предвещават рецесия", пише S&P Global.

Шоковият сценарий за жилищния пазар на компанията допуска корекция на балони с цените на жилищата спрямо данните за надценяването на имотите, започвайки от края на 2022 г. В този случай спадащите цени на жилищата заедно с по-големия финансов натиск и по-ниската ликвидност ще намалят инвестициите. Ефектът на нетния паричен поток, измерващ промените в лихвените разходи спрямо лихвените приходи, постепенно ще повлияе на дохода на домакинствата заради промени в нетните лихвени приходи.

Резултатите от модела сочат, че сътресението ще доведе до спад във формирането на брутен фиксиран капитал с 2% през 2023 г. и 1,7% през 2024 г. Потреблението ще намалее по-малко – съответно с 0,1% и 0,2% заради положителния ефект от нетния паричен поток в някои страни. Според модела БВП на еврозоната ще намалее с 0,7% през 2023 г. и с 0,5% през 2024 г. Икономиката на Великобритания ще бъде засегната повече, особено през 2024 г., когато БВП се очаква да намалее с 1,2%.

Швеция, Финландия, Дания, Великобритания, Словакия, Естония и Германия ще имат най-големите загуби на БВП, които се обясняват с надценяването на жилищните им пазари или с отрицателен ефект от нетния паричен поток.

По-слабо засегнати вероятно ще бъдат Гърция, България, Румъния, Словения, Унгария и Италия, тъй като показват по-малко признаци на надценяване на жилищните им пазари и положителни ефекти на нетните парични потоци. Италия има най-силния положителен ефект от нетните парични потоци, твърди S&P Global.

Някои опростявания в модела и невъзможността за включване на всички специфики на финансирането на жилищния пазар и финансите на домакинствата вероятно ще доведат до по-малки отрицателни ефекти в някои страни, според компанията.

Данните за уязвимостта на жилищните пазари сочат кои страни са най-застрашени от корекции на цените. Те показват и кои са най-уязвими от корекции на фона на растящите лихви чрез прибавянето на променливите, измерващи цените, ипотечните пазари и финансите на домакинствата.

Най-висок е рискът от корекции на цените в Люксембург, Норвегия и Великобритания. Рискът е среден в Австрия, Дания, Германия, Нидерландия, Португалия и Швеция. По-малък е в Белгия, България, Чехия, Естония, Словакия, Франция и Унгария, а най-нисък – Италия, Литва, Словения и Румъния.

Уязвимостите показват, че някои страни ще бъдат изправени пред по-силни и дълготрайни негативни последици за икономиките си от данните на модела. Това е заради по-големия риск от корекция на цените и от отрицателни последици за финансите на домакинствата и финансовата система, които разширяват въздействието за потреблението, очакванията и инвестициите.

Според модела на S&P Global Швеция, Дания, Великобритания, Германия, Люксембург, Норвегия и Нидерландия са най-уязвими от ценови корекции на жилищата в Европа.

Основният сценарий на компанията предвижда само значително забавяне на ръста на цените на жилищата и умерени спадове благодарение на сравнително силните трудови пазари в Европа, фискалната подкрепа за смекчаване на кризата с издръжката за живот и очакваното забавяне на инфлацията. Но рискът расте най-вече в най-уязвимите пазари.

В най-лошия сценарий пазарите може да се сблъскат с дълготрайна и по-дълбока рецесия на фона на спада в инвестициите и потреблението, задълбочени от отрицателното влияние върху финансовия сектор заради връзките му с жилищните пазари. Нуждата от по-високи лихви за справяне с инфлацията, която остава над целевите нива, или значително повишаване на безработицата, ще засилят увеличат рисковете, предупреждава S&P Global.

Вижте всички имоти от портфолиото на SUPRIMMO тук!

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се със SUPER ИМОТИ, за да получиш разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Вие премахнахте този имот или селекция от списъка "Любими имоти"