Статия в 24chasa.bg: Бум в издадените разрешителни за строеж на нови сгради

07.11.2022

24chasa.bg
24chasa.bg

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2159 жилищни сгради с 14 708 жилища в тях и 1 653 429 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 56 936 кв. м РЗП и на 1 213 други сгради със 722 909 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17 на сто, жилищата в тях - с 65,7 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 55,5 на сто. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 55,6 на сто, така и при разгънатата им застроена площ - над осем пъти. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2,5 на сто повече, както и разгънатата им застроена площ - с 0,2 на сто.

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4 на сто, разгънатата им застроена площ - с 2,3 на сто, но жилищата в тях се увеличават с 6,5 на сто. Издадени са разрешителни за строеж на 30 на сто по-малко административни сгради със 142,7 на сто по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4,2 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 3,6 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 450, Пловдив - 345, София - 213, Бургас - 189, и Варна - 159. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5 407, Пловдив - 4 760, Варна - 1 595, Бургас - 818, и София - 296.

През третото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях и с 1 081 423 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 4 173 кв. м РЗП и на 669 други сгради с 442 870 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 12,3 на сто, жилищата в тях - с 22,5 на сто, както и общата им застроена площ - с 16,9 на сто. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП намалява с 58,7 на сто. Започнал е строежът на 10,8 на сто повече други видове сгради, но с 12,1 на сто по-малка РЗП.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 14,9 на сто, жилищата в тях - с 35,2 на сто, както и общата им застроена площ - с 32,5 на сто. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 21,4 и 76,6 на сто. Започнал е строежът на 16,3 на сто повече други видове сгради с 9,3 на сто по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 238 жилищни и 80 други сгради; Варна - 229 жилищни, 4 административни и 37 други сгради; София (столица) - 240 жилищни и 27 други сгради; София - 166 жилищни и 22 други сгради; Бургас - 126 жилищни и 19 други сгради.

Разгледайте нашето портфолио с всички сгради ново строителство в България!

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се със SUPER ИМОТИ, за да получиш разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Вие премахнахте този имот или селекция от списъка "Любими имоти"