Как се попълва данъчна декларация за недвижим имот

15.09.2023

SUPRIMMO
SUPRIMMO

Всяка недвижима собственост, която притежавате, управлявате или използвате, подлежи на облагане с данък. Услугата се извършва от задължените лица чрез попълване и подаване на данъчна декларация в общинска административна служба според населеното място, в което попада имота.

В тази статия ще отговорим на въпроса как да заплатите своите задължения, ще разгледаме инструкции за попълване на данъчната форма и какво още трябва да знаем за данъците на своето недвижимо имущество.

Как да попълните своята данъчна декларация за имот?

1. Предварително съберете необходимите данни

Информирайте се от актуалните данни за вашето имущество и какви допълнителни документи е необходимо да приложите към вашата данъчна декларация. Освен попълнената по образец бланка е възможно да поискат да предоставите документ за самоличност, свидетелство за собственост или наследство и всякакви строителни книжа като например скица на имуществото.

2. Попълнете своята декларация

На първо място имайте предвид, че е възможно да има разлики в бланката за попълване, в зависимост от вида на вашия имот (къща, апартамент, земя или друг). Най-често използвана е декларацията по чл.14 от закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Такъв формуляр можете да получите на място в местната общинска служба или предварително да изтеглите и попълните екземпляр от сайта на общината или държавните институции. Попълнете формуляра, следвайки инструкциите посочени в него. Внимателно сверете данните, които изписвате, за да сте сигурни в тяхната точност.

3. Подайте попълнения формуляр и заплатете данъците:

След като коректно сте попълнили бланката я подпишете и подайте на местната данъчна администрация в сроковете, определени от закона. Ако нямате възможност да посетите общинските служби, подайте своята бланка и онлайн в сайта на държавна агенция „Електронно управление“. Съгласно определената дължима стойност ще трябва да заплатите калкулираните данъци. Плащанията могат да се извършват по банков път, на място в общинската служба, или чрез други платежни методи, предоставени от администрацията.

Кога се подава данъчна декларация за имот?

Има много случаи, в които е необходимо да се подаде декларация за облагане с данък върху недвижими имоти. Смяна на собственика, покупка или продажба и отдаване под наем са само част от случаите, в които е нужно да попълните такъв формуляр. Ето най-честите причини за изискване на декларацията:

  • При всяко придобиване на недвижимо имущество - при промяна на собственика, при покупка или по наследство; 
  • При предоставяне за ползване и управление на имущество, което е държавна/общинска собственост;
  • Когато се сдобиете с нов имот, който все още не е въведен в експлоатация според местния закон за устройство на територията;
  • Когато дадено имущество се отдаде на концесионер;
  • При промяна на предназначението, в случай на преустройство или друго обстоятелство, което засяга формулирането на данъчната оценка.

Кой и къде трябва да подаде данъчната декларация?

Документът се подава от съответното задължено лице, като това може да бъде:

  • Собственика на дадения имот;
  • Друго лице, упълномощено да управлява и използва недвижимата собственост;
  • Ползвателят на промишлено имущество или предприятие с издадено право за ползване;
  • Концесионерът, управляващ съответното имущество;
  • Наемодателите са длъжни да декларират своите доходи от отдаване на собствеността под наем.

Имам ли право на данъчни облекчения?

В дадени случаи закона позволява на част от данъкоплатците възможността да използват облекчени условия за заплащане на своите данъчни облагания. Запознайте се със своите права според ЗМДТ, за да разберете дали можете да се възползвате от намаление на дължимите суми. По-ниски задължения се полагат на основание за използване на основно жилище и за недвижима собственост на лица с намалена работоспособност.

Друга възможност, с която е добре да сте запознати, е правото на отстъпка. Според законодателството, плащането се осъществява на две равни вноски с предварително установени срокове: първата със срок до 30 юни, а втората до 31 октомври на съответната година. Ако внесете цялата годишна сума до 30 април ще да получите 5% отстъпка от дължимата стойност.

Защо е важно да се консултирате с агенция?

Транзакцията на имот е дълъг процес, обвързан с преминаване през множество институции и попълване на най-различни документи. Затова ние от Suprimmo заставаме до своите клиенти през всяка стъпка от имотната сделка. За нас е важно да запознаем всеки клиент със своя мечтан имот и да ви преведем през целия процес с лекота. Нашите консултанти са добре запознати с всички тънкости на имотния пазар, а щатните ни юристи ще ви осигурят коректност и максимално точна документация, за да се чувствате сигурни в своята покупка. Доверете ни се!

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Вие премахнахте този имот или селекция от списъка "Любими имоти"